Program

Petek, 16. avgust 2013

17.00 – 17.45 Prijava udeležencev in dobrodošlica z domačimi prigrizki

18.00 – 21.00  Soustvarjalno odkrivanje potencialov v zgodbah, ki navdihujejo

Kateri so bili ključni dejavniki, ki so pripomogli k neslutenemu uspehu zgodbe?
Kaj je povzročilo, da je iz prvotno majhne zgodbe nastala velika (pritegnila tudi druge ljudi/kraje, da so se pridružili)?
Katere notranje moči ljudi in dežele zaznamo v teh zgodbah?

(Predvidena moderatorska metoda*:  skupinska žetev zgodb/collective story harvesting)

Sobota, 17. avgust 2013

08.00 – 09.00 Prijava udeležencev

09.00 – 12.30 Soustvarjalno obujanje potencialov Slovenije

Kaj sestavlja kolektivno DNK slovenske dežele in ljudi?
Kateri so neizkoriščeni potenciali v družbi, v skupnostih in v posameznikih?
V čem je naš edinstveni zgled in prispevek Evropi in svetu?

(Predvidena moderatorska metoda*:  raziskovanje moči/appreciative inquiry, svetovna kavarna/world cafe)

12.30 – 14.00 Lahko kosilo in odmor

14.00 – 18.30 Od besed k dejanjem

Česa smo dandanes v slovenski družbi lačni? Katere vizije Slovenije nas družijo kljub razlikam?
Kakšen je lahko moj osebni dar in prispevek k skupnosti?
Kaj je lahko naslednji eleganten korak, ki ga naredimo kot skupnost, ki ji je mar?

Del popoldneva bo namenjen za soustvarjalno razvijanje konkretnih pobud udeležencev (tehnika »akcijska kavarna«)

(Predvidena moderatorska metoda*:  raziskovanje moči/appreciative inquiry, akcijska kavarna/proaction cafe)

18.30 – 19.30 Lahka večerja

19.30 – 21.30 Odprt prostor za ustvarjanje, povezovanje, praznovanje

* Proces in izbor metod bo dokončno narejen tik pred dogodkom, upoštevajoč na eni strani število in profil udeležencev ter na drugi strani danosti, kot so vreme, prostor ipd.