Rezultat

DSCF8804

Srečanje je zasnovano tako, da bo izplen na vsaj 2 ravneh:

Oprijemljivi rezultati:

Vsi ključni poudarki tako posamičnih kot skupinskih prispevkov bodo zabeleženi v papirni in elektronski obliki (daljše in krajša executive verzija) ter po srečanju posredovani:

  • vsem sodelujočim
  • medijem
  • na spletnih straneh, namenjenih temu in drugim sorodnim projektom, ki prebujajo Slovenijo
  • pomoč in podpora za razvijanje konkretnih novih ali že potekajočih idej in pobud za spremembe v Sloveniji
  • vsi zbrani prispevki bodo tvorili podlago za serijo nadaljnjih pogovorov (v virtualnem in realnem svetu)

Neoprijemljivi, a enako pomembni rezultati:

Izkušnje kažejo, da se na dobro zamišljenih srečanjih rodijo mnoge medosebne povezave:

  • prepoznajo in spoznajo  se ljudje, kijih ženejo podobna hrepenenja in vrednote
  • tako se ustvarijo naveze in pobude za nadaljnje projekte (po srečanju) – od lokalne do nad nacionalne ravni
  • pozitivna učna izkušnja sodelovanja v dobro zamišljenem in izvedenem soustvarjalnem procesu, ki marsikoga navdihne, da participativne metode preskusi tudi v službenem ali domačem okolju
  • ne gre pa pozabiti osebnega občutka zadovoljstva, ki nas lahko prevzame 🙂

Harvest from SOS Statenberg August 2013