Ekipa

Mednarodna ekipa:

MA1Mary Alice Arthur (Nova Zelandija)

Mary Alice je „zgodbarska aktivistka“: zgodbe iz realnega življenja uporablja za pozitivne sistemske spremembe, ki mobilizirajo in ustvarjajo modrost skupine za sproprijemanje s kritičnimi izzivi današnjega časa. Je umetnica odpiranja prostora, v katerem se ljudje resnično srečajo, si izmenjajo izkušnje skozi zgodbe ter soustvarijo modra nadaljnja konkretna dejanja. Kot starešina mreže Art of Hosting Conversations That Matter podpira posameznike in skupine v razvijanju veščin in zmožnosti za sodelovanje in sovoditeljstvo. Kot načrtna nomadka živi in dela (s podjetji/organizacijami, ekipami in skupnostmi) na  vseh celinah.

http://www.getsoaring.com

 

RiaRia Baeck (Belgija)

Rio  tako pri delu kot v vsakdanjem življenju fascinirajo skupnosti & kaj je tisto, kar pripomore, da res dobro delujejo. Kot samozaposlena psihoterapevtka povezuje globoko sočutje,  telesno zavedanje ter slo po življenju. Njen fokus je vedno na „tu in zdaj“: preiti v akcijo namesto govoriti o njej. Je ustanoviteljica Vitisa, katerega namen je spodbujati globoko preobrazbo  v posameznikih, organizacijah in družbi. Svoje dolgoletne izkušnje dela s posamezniki in skupinami prenaša na druge v obliki coachinga. Raziskujoč presek skupnosti in skupinskega (so)voditeljstva je razvila nekaj inovativnih oblik in metod participativnega skupinskega sodelovanja.

www.vitis-tct.be

 

marjeta 320 x 240 pixelsmag. Marjeta Novak (Slovenija)

Marjeta od leta 2002 deluje kot moderatorka, trenerka in svetovalka pretežno v poslovnem okolju, pa tudi v izobraževalnem, javnem in nevladnem sektorju; tako v Sloveniji kot v tujini. Kot certificirana profesionalna moderatorka (CPF) pomaga skupinam učinkovito snovati rešitve za kompleksne izzive (npr. strateško načrtovanje, inoviranje, reševanje kompleksnih problemov …), in sicer tako, da zasnuje proces in strukturo ter poskrbi za spodbuden komunikacijski prostor, v katerem ljudje ustvarjalno razmišljajo, globoko prisluhnejo različnim pogledom ter skupno snujejo presežne rešitve, ki jih nato prevedejo v konkretne akcijske načrte. Drugo področje njenega dela je upravljanje raznolikosti in izboljševanje sodelovanja v medkulturnem okolju.
www.humus.si

Robertmag. Robert Krzisnik (Slovenija)

Robert, psiholog in psihoterapevt, se od leta 2000 prvenstveno posveča vodenju delavnic za izboljševanje sodelovanja v organizacijskem okolju; od korporativnega sveta do izobraževalnega sektorja, zdravstvenih ustanov, nevladnih organizacij do mednarodnih konfliktnih zon. Dela tudi kot mediator in timski coach. Je edini slovenski certificirani trener nenasilne komunikacije, kot jo je razvil dr. Marshall Rosenberg. Največjo strast, smisel in korist Robert vidi v podpori posameznikom, da gradijo svoje življenje v smeri večje osmišljenosti, živosti in uresničenja potencialov.

www.humus.si

NVmag. Natalija Vrhunc (Slovenija)

Natalija je podiplomsko izobraževanje opravljala na Centralni evropski univerzi v Budimpešti na področju okoljskih znanosti  ter v podiplomskem programu okoljskega managementa na Univerzi v Amsterdamu. Strokovno deluje kot svetovalka na področju varstva okolja, hkrati pa že več kot 10 let deluje tudi kot moderatorka/facilitatorka skupinskih procesov za različne naročnike (občine, podjetniški sektor, NVO, državno upravo). V zadnjem času se še posebej posveča metodam kroga in dialoga, ki jih vidi kot odlično orodje za enakopravno sodelovanje, ustvarjanje globlje povezanosti in pristne komunikacije v skupinah. Osem let je prostovoljno delovala v Društvu moderatorjev Slovenije kot sekretarka in predsednica.

NinaNina Nisar (Nemčija)


Nina zadnjih 10 let dela kot procesna snovalka in gostiteljica dialogov, pri čemer gradi na sodelovanju, soustvarjanju, kolektivni inteligenci ter moči avtentičnih povezav med ljudmi. Največ je delala s kompleksnimi večdeležniškihmi procesi,  mirovnimi procesi ter na področjih preobrazbe konfliktov ter gradnje skupnosti; v partnerstvu z različnimi fundacijami, nevladnimi organizacijami, političnimi enotami ter podjetji v Evropi, Bližnjem vzhodu in Indiji. Ninin fokus je  ustvarjanje prostorov, v katerih se ljudje srečajo v skupnem raziskovanju in rasti, kar jim odpira pot za snovanje novih rešitev, ki presegajo individualne interese in podpirajo skupno dobro

 

AnnaAnna Hanschmidt (Nemčija)

Anna je diplomantka alternativne poslovne šole Knowmad (www.knowmads.nl). Po srednji šoli se je najprej odločila študirati enega najstarejših predmetov univerze življenja: radovednosti. Tako je naslednje leto in pol preživela v El Altu v Boliviji (4200 m nadmorske višine), kjer se je poglobila v študij gledališča in socialnega dela z otroki in najstniki. Poleti 2011 je ugotovila, da je čas, da gre spet na pot – tokrat na novo sanjat življenje v Berlin. Anna strastno raziskuje moč zgodb znotraj skupnosti za snovanje naših posamičnih in skupnih poti naprej.

Stik:

statenberg2013@gmail.com; GSM +386 40 620 427 (Marjeta Novak)