Dogodki


Moči Slovenije

Dvorec Štatenberg, 16. in 17. avgust 2013

Vse več nas je, ki smo utrujeni od vsesplošnega jamranja, ki preveva slovenske časopise in televizijo. Hkrati pa je okoli nas toliko pozitivnih zgodb, ko so ljudje kot mi premaknili stanje stvari na bolje. Le opazimo jih ne, ker smo se skozi šolo in družbo izurili v iskanje napak.

Jamranje ni še nikoli ničesar rešilo – prebujena skupnost pa je že. To srečanje je poskus, kako z združevanjem raznolikih perspektiv (tako s strani prebivalcev Slovenije kot obiskovalcev iz tujine) dobiti celostno sliko potencialov, na katerih je mogoče graditi zdravo prihodnost.

Namen projekta

  • Obrniti negativno spiralo vsesplošnega jamranja navzgor: s skupnimi močmi poiskati in podpreti  speče in spregledane moči Slovenije – od potencialov naravnih danosti do izjemnih človeških in človečnostnih virov moči, ki jih je v Sloveniji obilo.
  • Zbrati ljudi, ki vsak na svojem koncu tuhtamo, da bi »radi nekaj storili« v teh izzivalnih časih, a nas vsakič nekaj zabremza (premalo časa, podpore, virov …).
  • Narediti osebni in kolektivni preklop od miselnosti pomanjkanja v sfero možnosti.
  • Začeti zdraviti pravzorec »hlapcev«, prenehati čakati na rešitev »od zgoraj« ter se povezati.
  • Srečati sorodne duše & dobiti navdih za pokrenitev konkretnih pobud, ki prispevajo k celostni kakovosti življenja.

Pristop
Program
Izplen
Kotizacija
Ekipa
Prijava